AAnschaffen fust

Op 2 oktober 2021 bestaat Vidar 60 jaar! Een heel jaar vieren we dit groots en we hebben een spetterende afsluiter gepland op 2 oktober: het 60-fusten feest. Hier zullen de hele nacht fusten worden weggetapt. Alle besturen, roeiploegen, huizen, disputen en commissies die actief zijn geweest in de afgelopen 60 jaren mogen een fust aanbieden, om ons 60-jarig bestaan te vieren en het lustrum groots af te sluiten samen!

 

Op deze pagina kan er ingetekend worden op de 60 fusten.

VERKOCHTe FUSTEN
20
Deze bazen gingen je voor

XIIe Lustrumbestuur der T.S.R. Vidar

Roeihuis de Hesperenstraat

Oud-leden Roeihuis de Hesperenstraat

Koestraat 131

Bestuur Goderie

Philotes

Damesdispuut N.O.N

De Watergeuzen

Heerendispuut Magna Concordia

Vélocipède (Oud-leden Heerendispuut F.I.E.T.S.)

Steeghs

A.I. Forseti

Bestuur Koldijk

Heerendispuut F.I.E.T.S.

Senaat Triple B

Damesdispuut Luna

Heerendispuut Superior in Noctem

O.V.C. Chandani

XIe Lustrumbestuur der T.S.R. Vidar

Dionysos

INSCHRIJVEN FUSTEN

OvER MIJ

Ik ben

© 2020  Lustrum XII der T.S.R. Vidar